Elérhetőségeink


1142 Budapest,
Erzsébet királyné útja 49.
+361 7999 081
+361 3838 336
(telefon)


+361 7999 080
(fax)
gondozas@zugo.hu

Partnereink:

Gyógyszertárat ajánlunk

Nappali ellátás/ Idősek klubjai

 

 

Idősek klubjai az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújtanak.

Igényeknek megfelelően programokat szerveznek. (klubdélutánok, előadások, kirándulások,

zenés rendezvények, ünnepek megrendezése, közösségi élet)

Alkalmasak a közösségi együttlétre, a pihenésre, személyi tisztálkodásra, személyes ruházat tisztítására, javítására.

Megoldott az étel melegítése, tálalása és kulturált körülmények között elfogyasztása.

Szükség szerint egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás, hivatalos ügyek intézése, életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése.

Nagyon hasznos szolgáltatás, az aktívabb idősek számára, akiknek az önálló közlekedés nem okoz nehézséget. Igénybevétele által megakadályozható az idős ember elmagányosodása, elszigetelődése.

 

Klubjaink nyitvatartási ideje : 800 – 1600-ig

Az Idősek Klubja szolgáltatásait a nyitvatartási idő alatt a klubtagok bármikor igénybe vehetik.

Feltétel, hogy az igénylő egyedül vagy kísérettel be tudjon járni az intézménybe, alkalmas legyen a társas kapcsolatokra, és fertőző betegséget kizáró orvosi igazolással rendelkezzen.

A HÁZIREND ismerete és betartása minden klubot látogatóra  nézve kötelező.

A klubok által nyújtott szolgáltatások, szervezett programok

*        étkeztetés,

*        mosási, fürdési lehetőség,

*        szellemi-kulturális foglalkoztatás – könyv, újság biztosítása, színház, múzeumlátogatás, zenedélután szervezése,

*        szabadidő hasznos eltöltéséhez - TV, video, DVD music center, társasjátékok, kártya, sakk biztosítása,

*        kirándulások, üdülések szervezése önköltségi áron – kísérőről az intézmény gondoskodik,

*        egészséges életmóddal kapcsolatos felvilágosító előadások,

*        szűrővizsgálatok,

*        gyógytorna,

*        névnapok, kerek születésnapi évfordulók ünneplése,

*        ünnepek megtartása, hagyományok őrzése (pl.l: tojásfestés, adventi koszorú készítése), farsang, locsolóbál,

*        idősek hónapja keretében kiemelt programok – szalonna, kolbászsütés, bográcsban főzés, grillezés,

*        önszerveződő csoport – versmondás, énekkar,

*        kórházba került klubtagok látogatása,

*        elhunyt klubtagok temetésén való részvétel.

A klubokban a személyi térítési díj mellett eseti térítési díj kérhető külön jogszabály szerinti alapfeladatok körében nem tartozó szociális szolgáltatásokért, valamint az intézmény által szervezett szabadidős programokért.

Az eseti térítési díj fizetésének esetei:

 

*        kirándulás

*        üdülés

*        kerti partik

*        klub délután alkalmával zenész

*        fodrászat

*        pedikűr

 

Alapszolgáltatásainkért a jövedelem arányában térítési díjat számítunk fel. A térítési díjat minden évben a képviselő testület helyi rendeletben határozza meg.